Zdroje 66 Zobrazení

  • Original + Czech subtitleopenload.co

Vietnamská válka (The Vietnam War): 1x4

Resolve (January 1966-June 1967)

Američtí vojáci zjišťují, že válka ve Vietnamu je rozdílná od válek jejich otců, zatímco protiválečné hnutí roste.

Severovjietnamští vojáci postupují dolů po stezce Ho Chi Minh a vzdorují americké letecké síle. Zatímco protiválečné hnutí eskaluje domácí protesty, americkí vojáci si uvědomují že tato válka není jako žádná jiná.

Vietnamská válka: 1×4
Sep. 20, 2017